i'm speaker on
SARAJEVO UNLIMITED

Peta White će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "100 Poslova u Budućnosti"

Peta White

Viši predavač na Univerzitetu Deakin

Russell Tytler će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "100 Poslova u Budućnosti"

Russell Tytler

Profesor i predsjedavajući naučnog obrazovanja na Univerzitetu Deakin

Ruth Bridgstock će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: “100 Jobs of the Future”

Ruth Bridgstock

Međunarodno priznati istraživač u oblasti zapošljavanja diplomiranih studenata

Jason Chung će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "Esports"

Jason Chung

Professor of the Department of Esports, University of New Haven, Connecticut USA

Marc Huemmer će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "Digital Innovation HUB by GIZ"

Marc Huemmer

Savjetnik za politiku u programu Make-IT in Africa u GIZ-u

SU / GOVORNIK

Pored sjajnih govornika na šestom Forumu inovacija, tehnologija i poduzetništva, Sarajevo Unlimited 2021, imat ćete priliku slušati panel diskusije koje su u vezi sa inovacijama kao faktorima konkurentnosti, o inovacijama u privredi, poslovanju, turizmu, obrazovanju, e-mobilnosti i pametnom transportu. Također, imati ćete priliku da se upoznate sa mladim inovatorima BiH, kao i da prisustvujete "Play the Game with BH Telecom" gejming takmičenju.

Esada
Karović

Direktorica Forspace Solutions

Esada Karović je većinski dio svog radnog vijeka provela na poslovima finansija i računovodstva te je nakon završene Gimnazije i studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stekla licence za certifikovanog računovođu, ovlaštenog forenzičkog revizora za oblast računovodstva i finansija, ovlaštenog procjenitelja i ovlaštenog internog revizora u BiH.

Profesionalnu karijeru je ostvarila kroz angažmane od saradnika do rukovodećih poslova, kroz sektore finansija, finansijskog i troškovnog računovodstva, kontrolinga za proizvodnju i finansijkog kontrolinga velikih korporacija, razvoja preduzetništva kroz inovacije i uvođenje novih tehnologija, rada na razvoju savremenog ERP rješenja prilagođenog velikim korporacijama, zajedno sa softver inžinjerima, te uvođenju digitalizacije poslovanja kod privrednih subjekata.

Radila je na razvoju Shared Service Centra za centralizovane računovodstvene funkcije različitih zemalja i poreskih propisa u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Dobitnik je nagrade od strane Instituta za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu iz oblasti optika i atomska fizika.

U sklopu profesionalne karijere obavljala je dužnost člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Fondovima, zatim Predsjednika Odbora revizije društva Bamcard-procesnog centra za pružanje podrške kartičnom poslovanju banaka, zatim člana Odbora revizije Društva metalnog sektora za proizvodnju kočionih diskova FAD Jelah, kao i druge angažmane kroz članstvo u Odboru revizije.

Obnaša funkciju Predsjednika Uprave nautičke divizije društava za proizvodnju sportskih jedrilica Salona Yachts u Splitu.

Direktor je društva Forspace Solutions d.o.o. i Establish d.o.o., koja pružaju širok spektar usluga i rješenja u oblasti informacionih tehnologija i razvoja trišišta primjene ERP rješenja Forspace na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

Već treću godinu u nizu Establish d.o.o. pripada grupi top poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini koji su dobitnici statusa izvrsnosti i pozdanosti razreda A, AA i AAA kao simbola ocjene bonitetne izvrsnosti. Nosilac potvrde bonitetne pouzdanosti je privredni subjekt čije poslovanje i imovinsko stanje prema stručnim kriterijima oslikavaju njegovu iznadprosječnu uspješnost i finansijsku pouzdanost na području BiH i samim tim Establish d.o.o. je smješten u elitnu grupu finansijski najpouzdanijih privrednih subjekata.

U 2020. godini Establish d.o.o je prvi u BiH u djelatnosti po ostvarenom prihodu u 2020. godini u segmentu računovodstva, knjigovodstva i revizijske djelatnosti kao i poreznog savjetovanja.

GOVORNICI

Upoznajte se s našim govornicima:

Pored sjajnih govornika na šestom Forumu inovacija, tehnologija i poduzetništva, Sarajevo Unlimited 2021, imat ćete priliku slušati panel diskusije koje su u vezi sa inovacijama kao faktorima konkurentnosti, o inovacijama u privredi, poslovanju, turizmu, obrazovanju, e-mobilnosti i pametnom transportu. Također, imati ćete priliku da se upoznate sa mladim inovatorima BiH, kao i da prisustvujete "Play the Game with BH Telecom" gejming takmičenju.

1

DIGITALNA FABRIKACIJA – 3D tehnologije

~

Tehnologije digitalne fabrikacije/proizvodnje - novi su prag za industriju, a po svemu sudeći i za ljudsku civilizaciju u cjelini. Poslušajte šta na tu temu kažu naši govornici.

2

Play the Game with BH Telecom

~

Ovogodišnji Sarajevo Unlimited predstavlja League of Legends Gaming Turnir u saradnji sa BH Telecomom i ACKE Studiom. Na vama je da odaberete hoćete li pokazati svoje vještine na Summoner's Riftu ili pružiti podršku timovima kao gledalac tokom LIVE streama.

3

Tech Talk: Talent Pulse

~

Virgin Pulse slavi talent

Kontakt

Javite nam se

Ukoliko imate pitanja vezana za ovogodišnju temu Adaptibilnost u Novom dobu ili prijedlog za saradnju pošaljite nam e-mail i rado ćemo vas kontaktirati.