i'm speaker on
SARAJEVO UNLIMITED

Peta White će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "100 Poslova u Budućnosti"

Peta White

Viši predavač na Univerzitetu Deakin

Russell Tytler će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "100 Poslova u Budućnosti"

Russell Tytler

Profesor i predsjedavajući naučnog obrazovanja na Univerzitetu Deakin

Ruth Bridgstock će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: “100 Jobs of the Future”

Ruth Bridgstock

Međunarodno priznati istraživač u oblasti zapošljavanja diplomiranih studenata

Jason Chung će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "Esports"

Jason Chung

Professor of the Department of Esports, University of New Haven, Connecticut USA

Marc Huemmer će na Sarajevo Unlimitedu govoriti na temu: "Digital Innovation HUB by GIZ"

Marc Huemmer

Savjetnik za politiku u programu Make-IT in Africa u GIZ-u

SU / GOVORNIK

Pored sjajnih govornika na šestom Forumu inovacija, tehnologija i poduzetništva, Sarajevo Unlimited 2021, imat ćete priliku slušati panel diskusije koje su u vezi sa inovacijama kao faktorima konkurentnosti, o inovacijama u privredi, poslovanju, turizmu, obrazovanju, e-mobilnosti i pametnom transportu. Također, imati ćete priliku da se upoznate sa mladim inovatorima BiH, kao i da prisustvujete "Play the Game with BH Telecom" gejming takmičenju.

Zehrudin
Osmanović

Asocijacija Inovatora BiH

Dr. sci. Zehrudin Osmanović, redovni profesor rođen je 02.09.1966. godine u općini Lukavac, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završava u Lukavcu s odličnim uspjehom u svim razredima.

Po završetku srednje škole upisuje se na Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Hemijsko – tehnološki gdje i diplomira 20.11.1990. godine. Na istom Fakultetu zasniva i radni odnos u svojstvu asistenta – istraživača (1990.- 1992.).

Na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odslušao je poslijediplomski studij (1991.-1992.) smjer Kemijsko inženjerstvo.

Godine 1994. godine zapošljava se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli na Katedri za hemijsko inženjerstvo.

Dana 24.12.1999. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli javno brani magistarski rad s naslovom "Modelirajući blok isparivača – kristalizatora za sintezu sistema koncentriranja elektrolitske lužine" i stiče naučni stepen Magistar hemijskog inženjerstva.

Godine 1994. biran je u asistenata, a 1999. godine u višeg asistenta.

Dana 26.08. 2005. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli javno brani doktorski rad s naslovom ''Razvoj matematskih modula procesnih jedinica i optimizacija tehnoloških parametara proizvodnje cementa'' i stiče zvanje Doktor tehničkih nauka iz područja procesnog inženjerstva.

Godine 2006. biran je u zvanje docenta na nastavne predmete „Analiza i simulacija procesa“ i „Hemijsko računanje“ na Tehnološkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.

Godine 2011. bira se u naučno – nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Procesno inženjerstvo“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Dana 21.12.2016 godine bira su naučno-nastavno zvanje redovnog profesora uza naučnu oblast „Hemijsko inženjerstvo“.

Nositelj je više kolegija na poslijediplomskom doktorskom, diplomskom i preddiplomskom studiju Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Materijalni i energetski bilansi procesa, Uvod u hemijsko inženjerstvo, Mehaničke, toplinske i difuzione operacije, Procesna mjerna tehnika, Mjerenje, regulacija i automatizacija procesa i dr.).

Znanstveno se bavi razvojem matematičkih modula i optimizacijom tehnoloških parametara u hemijskoj procesnoj industriji s posebnom orijentiranošću ka cementnoj industriji i zaštiti okoliša.

Objavio je više od 30 izvornih znanstvenih radova u časopisima koje citira CC, SCI, SCIex te u zbornicima radova s međunarodnih skupova.

Koautor je dva univerzitetska udžbenika „Proizvodnja portland – cementa" i „Čvrstoća i trajnost cementnih kompozita“ kao i knjige „Procesno – prehrambeno inženjerstvo“ koji su uvrštenu u sastavni dio nastavne literature kako na fakultetima u Bosni i Hercegovini (Tuzla, Zenica, Sarajevo) tako i u inostranstvu (Zagreb, Split, Ljubljana).

Posebno vrijedi istaći inovatorski rad i priznanja na značajnim međunarodnim skupovima Hrvatska, Srbija, S. Makedonija, S.Koreja, Turska, Francuska, Poljska, Maroko i dr. ) gkje je uglavnom nagrađivan zlatnim medaljama.

 

Bio je saradnik na više projekata iz oblasti osiguranja kvaliteta te iz oblasti visokog obrazovanja implementiranih na Univerzitetu u Tuzli. Voditelj je više znanstveno – istraživačkih projekta financiranih od strane federalnih i državnih ministarstava u BiH.

Saradnik je niza stručnih projekata implementiranih u procesnoj industriji, voditelj jednog doktorskog rada, 4 magistarska i više od 90 diplomskih i završnih radova. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Tarragoni, Gironi i Alikanteu (Španjolska) te Adiyaman i Alanya (Turska).

Član je Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH, HEA, vanjski ekspert za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Crne Gore i Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine. Stalni je član Balkanske asocijacije za zaštitu okoliša, B.EN.A.

Trenutno je uposlenik Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet u stalnom radnom odnosu u zvanju redovnog profesora.

GOVORNICI

Upoznajte se s našim govornicima:

Pored sjajnih govornika na šestom Forumu inovacija, tehnologija i poduzetništva, Sarajevo Unlimited 2021, imat ćete priliku slušati panel diskusije koje su u vezi sa inovacijama kao faktorima konkurentnosti, o inovacijama u privredi, poslovanju, turizmu, obrazovanju, e-mobilnosti i pametnom transportu. Također, imati ćete priliku da se upoznate sa mladim inovatorima BiH, kao i da prisustvujete "Play the Game with BH Telecom" gejming takmičenju.

1

DIGITALNA FABRIKACIJA – 3D tehnologije

~

Tehnologije digitalne fabrikacije/proizvodnje - novi su prag za industriju, a po svemu sudeći i za ljudsku civilizaciju u cjelini. Poslušajte šta na tu temu kažu naši govornici.

2

Play the Game with BH Telecom

~

Ovogodišnji Sarajevo Unlimited predstavlja League of Legends Gaming Turnir u saradnji sa BH Telecomom i ACKE Studiom. Na vama je da odaberete hoćete li pokazati svoje vještine na Summoner's Riftu ili pružiti podršku timovima kao gledalac tokom LIVE streama.

3

Tech Talk: Talent Pulse

~

Virgin Pulse slavi talent

Kontakt

Javite nam se

Ukoliko imate pitanja vezana za ovogodišnju temu Adaptibilnost u Novom dobu ili prijedlog za saradnju pošaljite nam e-mail i rado ćemo vas kontaktirati.