innovation
SARAJEVO UNLIMITED

KRIZA INSPIRIŠE INOVACIJE

Kriza uzrokovana panedmijom Covid-19 u mnogome je omela organizacije, kompanije i poduzetnike sa naredbama o privremenim zatvaranjima.

Međutim, kao što je istorija pokazala, proizvođači su sezonska grupa visokokvalifikovanih profesionalaca sposobnih da pronađu zanimljive načine da se iznova pronađu - često se vraćaju još snažniji kada se suoče sa naizgled nepremostivim izazovima. Način na koji proizvođači reagiraju na tekuću pandemiju COVID-19 na kraju će pokazati njihovu otpornost.

Iako je teško predvidjeti što će trenutna situacija dugoročno značiti, nesumnjivo će prisiliti većinu proizvođača da ozbiljno preispitaju svoje poslovanje. A to znači da će kompanije morati donijeti hrabre odluke da prežive COVID-19 i prihvate novi pristup poslovanja.

Smjele odluke i tehnološka ulaganja mogli bi dovesti do rezultata, uključujući usklađeniji i rašireniji prelazak na digitalne forme, ulaganje u pametne gradove za podršku otpornosti zajednice, prelazak na virtuelne radne prostore i prakse, te maksimalno uključivanje i prihvatanje novih sistema kako bi krenuli naprijed.

Sarajevo Unlimited je u prethodne četiri godine pričao, promovirao, otvarao diskusije, panele na temu inovacija i poduzetništva, i u svakom slučaju išao ispred vremena. Iako društvo nije bilo spremno u potpunosti prihvatiti dolazak novih tehnologija, Covid-19 je pod silom to ubrzao.

 

Prije nego što osjetimo potencijalni dugoročni utjecaj, doći će do nekih ozbiljnih kratkoročnih implikacija. Kontrakcije u potrošačkom dijelu, poremećaji u lancima opskrbe i smanjena dostupnost komponenata stvoriće uzburkano more. Kratkoročno će doći do smanjenja ulaganju u modernizaciju, jer instinkti preživljavanja preovladavaju na putu ka prosperitetu.

Nova stvarnost će zasigurno potaknuti i nove inovacije, a kao rezultat toga potreba za tehnologijama nove digitalne industrije - 4.0 nikada nije bila veća. Kompanije dobro posluju kada rastu. 3D printer koji se koristi za proizvodnju dijelova aviona može se koristiti za proizvodnju respiratornih ventilatora, a to je pokazano tokom pandemije u gotovo svim zemljama svijeta.

Potaknute su inovacije među zemljama i mogućnost korištenja lokalno dostupnih materijala za jačanje njihove borbe protiv Covida-19. Podcjenjivanje pandemije je bio izazov.

Sarajevo Unlimited ove godine će biti organiziran ONLINE.

Inovacije ove godine neće biti okom vidljive, već tematski posvećene našoj spremnosti ulaska u 4.0 doba.

Duboko vjerujem da će na narednom Sarajevo Unlimitedu biti prezentirane najbolje inovacije koje su proistekle iz krize uzrokovane pandemijom, upravo zato što je borba protiv Covida-19 izazvala inovacije u cijelom svijetu.

Kontakt

Javite nam se

Ukoliko imate pitanja vezana za ovogodišnju temu Smart-up developments ili prijedlog za saradnju pošaljite nam e-mail i rado ćemo vas kontaktirati.