Partneri

Ključni i medijski partneri Foruma

Partneri

Forum su podržali

Vijeće ministara BiH

Vlada Kantona Sarajevo, Kancelarija premijera

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini

Sponzori

O Forumu će pričati

Medijski pokrovitelji

Zvanična PR agencija foruma

Zvanični hoteli foruma

Zvanična štamparija foruma

Zvanična tehnička podrška foruma

Zvanična tehnička podrška foruma